FITTER BREIN

Website FITTER BREIN

Over ons

We zetten Noord-Nederland in beweging! Mentaal en fysiek. En dat doen we met twee mooie denkspellen: dammen en schaken. De Noord-Nederlandse damsport (Regiowerking Noord) en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) vormen samen een innovatief nieuw netwerk met een samenhangend programma, om bij te dragen aan fittere breinen en gezonde beweging om ervoor te zorgen dat de verschillende generaties (weer) bij elkaar aan tafel komen en actief in beweging komt.

Dammen (lees ook: schaken) is naast het spelen in georganiseerd verband, uitermate geschikt om breed beoefend te worden en om bij te dragen aan verschillende maatschappelijke uitdagingen. Dammen is eenvoudig te leren: de spelregels zijn overzichtelijk. Tegelijkertijd is dammen uitdagend: de combinaties zijn eindeloos. En het is een laagdrempelige manier om mensen bij elkaar aan een tafel te krijgen en contact te maken. Ook voor mensen die leven in armoede. Daarnaast heeft dammen een meerwaarde op het mentale aspect. Deze innovatie richt zich op het vergroten van het draagvlak van de damsport door bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Tevens worden de damprojecten gecombineerd met gezond bewegen waar HANNN enorm veel ervaring in heeft.

HANNN

De toenemende vergrijzende bevolking in Nederland en Europa brengt grote economische en maatschappelijke gevolgen met zich mee. Om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die gezond ouder worden bevorderen – van voor de geboorte tot de laatste levensfase – zijn bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden via het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

De HANNN, gevestigd in Groningen en onder leiding van directeur Daan Bultje, mobiliseert alle ondernemers, denkers en beslissers die bij kunnen dragen aan een gezondere regio. Samen bouwen we aan een omgeving die gezondheid stimuleert. Van bewegen en voeding tot een gezonde omgeving, zingeving en sociale samenhang.

Regiowerking

Noord
Regiowerking Noord is een initiatief van de Drentse Dambond (DDB) en opgestart in 2015. Regiowerking Noord investeert in de maatschappij om dam-organisaties en verenigingen te ondersteunen en te voorzien van kwantiteit en kwaliteit binnen hun beleidsvoering. Tevens initieert Regiowerking Noord top- en breedtesport activiteiten, maatschappelijke en innovatieprojecten voor verschillende doelgroepen en vormen zij een belangrijke netwerkbrug tussen interne (dambonden, verenigingen) en externe partijen (overheid, bedrijven, organisaties). Ook werken ze samen met HANNN.