FITTER BREIN DAMTOUR

FITTER BREIN DAMTOUR

Locatie: Hoogeveen

Eerste activitieiten vanaf 21 juli 2018

Organisatie: Regiowerking Noord / HANNN

Supporters: Rabobank Het Drentse Land, Drentse Dam Bond, Regiowerking Noord, HANNN en Gemeente Hoogeveen

Programmaonderdelen

  • Huis-aan-huis-damproject: Jeugddammers dammen tegen 50+ niet-dammers (21 – 28 juli 2018)
  • Simultaan: Jeugd vs Ouderen (nog plannen)
  • Damclinic (nog plannen)
  • Generatielunch (HANNN) (nog plannen)
  • Kaderproject Hoogeveen (Jeugd wordt opgeleid en wordt ingezet voor maatschappelijke (dam)projecten) (Juli/augustus)
  • Cursus 60+ (start in oktober)

Krantenartikel 19-07: https://regionieuwshoogeveen.nl/4867/fitter-brein-damtour-in-hoogeveen/ (ook gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant)

Krantenartikel 25-07: https://regionieuwshoogeveen.nl/5137/huis-aan-huis-damproject-enthousiast-ontvangen/  (ook gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant)

Krantenartikel 23-08: DVHN-Dammen houdt hersenen fit (Dagblad v/h Noorden)

Flyer Damcursus 50+ voor hogere kwaliteit

Supporters

Healthy Ageing Network     Afbeeldingsresultaat voor sportief hoogeveen                Afbeeldingsresultaat voor rabobank