Groningen

De Provinciaal Groninger Dambond is opgericht op 26 juni 1919.
Bij de PGD aangesloten zijn tegenwoordig de volgende verenigingen:
DG Het Noorden, Houdt Stand Hoogezand, OG Middelstum, Prov. Gron. Tiental, DV Warffum, DC Winschoten

Er wordt over de geschiedenis van de PGD door Hans van der Nap een boek geschreven met een Club van 100.
Toetreding tot de Club van Honderd  is mogelijk door € 100,- over te boeken naar ING-bank nummer 6933591 t.n.v. Fonds boek historie damspel Gron Dr.

Websites
Het Noorden        www.hetnoorden.org
Houdt Stand Hoogezand    www.houdt-stand.nl
Dammen in Groningen (SGD)    dammeningroningen.blogspot.nl/
PGT/Delfzijl        http://members.home.nl/k.prak/index.html
Damclub Winschoten        http://damclub-winschoten.nl/

Bestuurssamenstelling PGD
Voorzitter: Nico Werkman (nico.werkman@groningen.nl)
Heerestraat 28, 9953 PJ Baflo, 0595 – 4224¬29

Secretaris en competitieleider: Alex van Prinsenbeek (damlex@planet.nl)
Scheepstimmerman 162, 9611 LR Sappemeer,  06-26709027

Penningmeester: Herman Mulder (h.k.m.mulder@wanadoo.nl)
Zevenster 10, 9561 DG Ter Apel, 0599 – 661933

* Waarnemend schooldamleider: Danny Staal (danny.staal@home.nl)
Rembrandt van Rijnstraat 9d, 9718 PH Groningen, 050 – 3123763

Jeugdleider: Rudolf Schwab (r.schwab@hotmail.nl)
Bredeweg 29, 9922 TB Westeremden, 0596 – 551562

* Danny vervult zijn functie zonder lid te zijn van het PGD-bestuur.d.