Zainal Palmans

1 2 3 7

JAN EKKE DE VRIES OPNIEUW OVERTUIGEND WINNAAR PAASDAMTOERNOOI WARFFUM

Het alom bekende Paasgongdamtoernooi, wederom georganiseerd door de damvereniging Warffum, kon dit jaar weer doorgaan. Vanwege de coronapandemie moesten twee edities (2020 en 2021) worden geschrapt. Dit spektakel, waaraan 38 sneldamliefhebbers deelnamen, stond vrijdagavond 8 april op het programma in de ontmoetingsruimte van Het Hogeland College te Warffum. Opnieuw was er sprake van een sterke bezetting. Met een honderd procent score werd oud-NK-finalist Jan Ekke de Vries uit Hoogeveen, vroeger woonachtig in Westerwijtwerd en Middelstum, voor de vierde achtereenvolgende keer toernooiwinnaar. Hij sprokkelde maar liefst 5,5 punten meer bijeen dan naaste belager Roland Kreeft, evenals uit Hoogeveen.

Voorzitter Eddy Groenhagen begroette de spelers, waaronder meerderen uit Drenthe, zo rond kwart voor acht. Hij gaf daarbij aan dat het toernooi een zeer lange traditie kent, maar door de coronamaatregelen twee jaar niet gehouden kon worden. Daarna volgde een korte uiteenzetting van de wedstrijdregels, waarna de gong met een tempo van tien seconden per zet in werking werd gesteld. Uiteraard werden er bij dit hoge speeltempo soms ook enorme blunders begaan.

Na ruim drie speeluren zat het toernooi erop en kon met de prijsuitreiking worden gestart. De prijzentafel was -zoals altijd- rijkelijk gevuld met speciaal gebakken krentenbroden, rollades, kippen en eieren. In de afzonderlijke klassen werden Jan Ekke de Vries uit Hoogeveen (hoofdklasse), zijn dochter Nicole de Vries uit Hoogeveen (gecombineerde hoofdklasse/eerste klasse), Fenno Werkman uit Baflo (eerste klasse), Andries Boerema uit Bedum (tweede klasse) en Lucas Kreeft uit Hoogeveen (gecombineerde huisdammers- en jeugdklasse) tot groepswinnaars uitgeroepen. Met een verloting werd de geslaagde damavond afgesloten.

RUDOLF SCHWAB ERELID VAN PROVINCIAAL GRONINGER DAMBOND

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Provinciaal Groninger Dambond, afgelopen woensdagavond in het Huiskamercafé te Warffum, is scheidend bestuurslid Rudolf Schwab uit Westeremden tot erelid benoemd. Schwab, oud-docent aan het Hogeland College te Warffum, maakte twaalf jaar deel uit van het bestuur. In de jaren 1999 tot en met 2005 vervulde hij het competitieleiderschap en in de periode 2014-2020 bekleedde hij de functie van provinciaal jeugdleider. PGD-voorzitter Nico Werkman uit Baflo roemde de inzet van Schwab voor met name het jeugdwerk en bood hem een oorkonde aan, vergezeld van een bos bloemen. Herman Mulder die vanaf 2008 het penningmeesterschap van de provinciale dambond verricht, stelde zich wel herkiesbaar voor een nieuwe bestuursperiode en werd bij acclamatie herkozen.

LID VAN VERDIENSTE

Verder werd Hans van der Nap uit Zeijen in de vergadering tot lid van verdienste benoemd. Dit vanwege zijn grote verdienste voor het dammen in Groningen met het uitbrengen van het boek ‘Dammen als Cultureel Erfgoed’ over de geschiedenis van de damsport in de provincies Groningen en Drenthe. Bijna een kwart eeuw is hij bezig geweest met onderzoek voor het 733 pagina’s tellende boek, bestaande uit twee delen in een cassette. Medio 2018 verscheen het boek gelardeerd met vele prachtige foto’s, interviews, karakteristieken, verhalen en techniek.

1 2 3 7