RUDOLF SCHWAB ERELID VAN PROVINCIAAL GRONINGER DAMBOND

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Provinciaal Groninger Dambond, afgelopen woensdagavond in het Huiskamercafé te Warffum, is scheidend bestuurslid Rudolf Schwab uit Westeremden tot erelid benoemd. Schwab, oud-docent aan het Hogeland College te Warffum, maakte twaalf jaar deel uit van het bestuur. In de jaren 1999 tot en met 2005 vervulde hij het competitieleiderschap en in de periode 2014-2020 bekleedde hij de functie van provinciaal jeugdleider. PGD-voorzitter Nico Werkman uit Baflo roemde de inzet van Schwab voor met name het jeugdwerk en bood hem een oorkonde aan, vergezeld van een bos bloemen. Herman Mulder die vanaf 2008 het penningmeesterschap van de provinciale dambond verricht, stelde zich wel herkiesbaar voor een nieuwe bestuursperiode en werd bij acclamatie herkozen.

LID VAN VERDIENSTE

Verder werd Hans van der Nap uit Zeijen in de vergadering tot lid van verdienste benoemd. Dit vanwege zijn grote verdienste voor het dammen in Groningen met het uitbrengen van het boek ‘Dammen als Cultureel Erfgoed’ over de geschiedenis van de damsport in de provincies Groningen en Drenthe. Bijna een kwart eeuw is hij bezig geweest met onderzoek voor het 733 pagina’s tellende boek, bestaande uit twee delen in een cassette. Medio 2018 verscheen het boek gelardeerd met vele prachtige foto’s, interviews, karakteristieken, verhalen en techniek.