EDDY GROENHAGEN GEHULDIGD VOOR 40-JARIG LIDMAATSCHAP VAN DAMVERENIGING WARFFUM

Zaterdagmiddag, na direct na afloop van de tientalwedstrijd Warffum-De Vechtstreek, is Eddy Groenhagen, voorzitter van de damvereniging Warffum, in het Huiskamercafé aan de Noorderkerkpad gehuldigd voor zijn 40-jarig verenigingslidmaatschap. Groenhagen (75) werd op 29 oktober 1979 lid van de Warffumer vereniging en is dat onafgebroken gebleven. PGD-voorzitter Nico Werkman uit Baflo feliciteerde de jubilaris in het bijzijn van bijna alle clubleden en enkele genodigden, waaronder zijn vrouw Maria, met de bereikte mijlpaal, spelde hem het KNDB-onderscheidingsteken op en bood zijn vrouw bloemen aan. Immers, in die veertig jaar was Maria Groenhagen zeker een paar duizend dagdelen verstoken van haar echtgenoot. Namens de vereniging voerde bestuurslid Rudolf Schwab het woord. Hij gaf een opsomming van de grote verdiensten van Eddy Groenhagen. Zo is hij al 36,5 jaar bestuurslid van de vereniging (vanaf mei 1983), waarvan 28,5 jaar voorzitter (vanaf mei 1991 tot heden). In deze hoedanigheid was hij betrokken bij meerdere grotere kampioenschappen en toernooien, zoals onder meer de organisatie van het NK Dammen binnen de gemeente Eemsmond in 1997. Ook het mede-organiseren van meerdere NK’s voor jeugd is hem niet vreemd. Minutieus weet hij daarvoor draaiboeken te maken om een goed verloop te waarborgen. Verder verzorgt hij maandelijks de verslaglegging in het dorpsblad ‘Op en Om de Terp’. Bovendien, zo zei de heer Schwab, is het in het licht van de maatschappelijke individualisering haast een unicum dat iemand zo lang actief lid is van een vereniging. Op basis van Groenhagen’s inzet en bestuurlijke verdiensten werd hij tot erevoorzitter van de vereniging benoemd. In dat kader bood de heer Schwab hem een oorkonde en wandbord met inscriptie aan.

Daarna richtte Groenhagen een dankwoord tot alle aanwezigen en memoreerde hij nog enkele anekdotes die hij binnen de vereniging meemaakte. Nadat het officiële gedeelte ten einde was, kende ook deze middag een zogenaamde ‘derde helft’, zodat het nog geruime tijd gezellig bleef onder het genot van een hapje en drankje.