19-07: Gedeputeerde Fleur Gräper reikt damdiploma’s uit in Pieterburen

Maandagmiddag legden zeven kinderen in basisschool ‘De Getijden’ uit Pieterburen op verschillende niveaus een damexamen af. Tevens werd in een beslissingswedstrijd gestreden om het schooldamkampioenschap 2018. De bijbehorende wisselbeker werd uitgereikt door de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Dambond: Ebbo de Jong. Wethouder Kor Berghuis van de gemeente De Marne overhandigde aan de jongste schooldammer, Luka Bakker, een magnetisch dambord.

Voorafgaande aan het uitreiken van de damdiploma’s werd een aantal korte toespraakjes gehouden. Nico Werkman, voorzitter van de Provinciaal Groninger Dambond, gaf aan dat Pieterburen niet alleen bekend is door de zeehonden, maar ook dat de dammers hun school in Pieterburen op de kaart wisten te zetten. Op veel landelijk georganiseerde toernooien geven de kinderen van ‘De Getijden’ acte de préséance en halen zij daar zeer uitzonderlijke prestaties. Ebbo de Jong benoemde het belang van denksporten in z’n algemeen op scholen. Verder prees hij alle betrokkenen van ‘De Getijden’, een relatief kleine school, dat men opnieuw in staat is zo’n damfeest te organiseren.

De damdiploma’s zijn vernoemd naar oud-wereldkampioenen Van der Wal, Wiersma, Sijbrands en Roozenburg. De examencommissie bestond uit Rudolf Schwab en Gezinus Bottema, beiden jeugdleiders van de damvereniging Warffum. Aram Woensdregt behaalde het Van der Wal-diploma. De achtjarige Renze van Harten kwam in het bezit van het Wiersma-diploma grijs. Micha Duursma, Maurice Pool, Meike Wiersma en Siemen Jan Hommes gingen allen voor het Wiersma zwart. Joost Meijer legde eerder op de dag met succes het examen af voor het Sijbrands-diploma zwart. Demi Peters, één van de sterkste dammende meisjes van Nederland, reisde vanuit Winschoten naar Pieterburen om met succes het ingewikkelde Rozenburg-wit examen af te leggen. Wel heel bijzonder was dat gedeputeerde Fleur Gräper met onder meer sport in haar portefeuille naar Pieterburen afreisde om de diploma’s met een toepasselijk woord aan de kinderen uit te reiken.

Tevens stond maandagmiddag een beslissingswedstrijd op het programma tussen Siemen Jan Hommes uit Pieterburen en Esmee Rosema uit Den Andel om het schooldamkampioenschap 2018. Immers, op ’De Getijden’ wordt naast damles ook in competitieverband gespeeld. Evenals vorig jaar ontliepen beide kemphanen elkaar weinig tot niets. In het afgelopen seizoen stond of Esmee een straatlengte voor, dan wel was Siemen Jan behoorlijk uitgelopen. Na een werkelijk bloedstollende partij wist Siemen Jan voor het tweede achtereenvolgende jaar de wisselbeker voor het schoolkampioenschap in ontvangst te nemen. Even bijzonder als dat Fleur Gräper de diploma’s uitreikte, was de komst van de landelijke voorzitter van de KNDB, Ebbo de Jong, naar het zeehondendorp. Hij overhandigde de wisselbeker aan Siemen Jan Hommes. Tevens kreeg Siemen Jan een tegoedbon om een half jaar gratis lid te worden van de damvereniging Warffum.

Na afloop van het damfeestje op ‘De Getijden’ werd in het plaatselijke dorpshuis met de genodigden een uurtje gebrainstormd over het verder ontwikkelen en uitrollen van de damsport in Noord-Nederland. Genoemd werd onder andere de samenwerking met de schaakbond, de start van de gedroomde damsociëteit in coöperatie Klooster & Buren te Kloosterburen, het in de breedte doorontwikkelen van de schooldamkampioenschappen, het dammen op andere scholen in de regio Noord-Groningen en de regionale trainingsmogelijkheden voor kinderen die zich verder in het dammen willen bekwamen. Inmiddels zijn met het Huis voor de Sport afspraken gemaakt om op een aantal scholen met introductielessen te starten.